UPORABNO | SLOVAR | Nemško slovenski slovar

Nemško slovenski slovar

Online nemško slovenski spletni slovar. Slovar prevaja tako besede kot tudi besedila iz nemščine v slovenščino. Prevajanje besedil in besed iz nemškega v slovenski jezik je popolnoma brezplačno. Spletni slovar lahko uporabljate poljubno. Sicer prevodni besedil niso najboljši, a so vseeno občutno boljši od ostalih brezplačnih sistemov, ki jih boste našli na internetu. Oglejte si tudi odličen brezplačen slovensko nemški slovar. Uporabite lahko do 300 znakov.
Prosimo Vas, da ročno spremenite jezik v nemško slovenski slovar! Slovar

© slovar.uporabno.com | 2008 - 2014